fot. bl-F304-F1010020 (256×536) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cruciata glabra
pokrój; 31.05.2005, Pieniny
copyright © by Barbara Łotocka