fot. bl-F312-F1040030 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus odoratus

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pąki kwiatowe
06.2005 copyright © by Barbara Łotocka