fot. bl-f203-rhamnus-catharticus1 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rhamnus catharicus

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

krótkopędy i ciernie
03.2003 copyright © by Barbara Łotocka