fot. bl-f239-F1010001 (600×415) — copyright © by Barbara Łotocka
otwarte strąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lotus corniculatus

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka