fot. bm-IMG_0271 — copyright © by Bartosz Melzer
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus incana (olsza szara)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siedzące szyszki owocostanowe
12.11.2005, Wejherowo · copyright © by Bartosz Melzer