fot. bsw-1-4-_Bryonia_dio — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska