fot. bsw-1-IMG_3290 — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bryonia dioica (przestęp dwupienny)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska