fot. jbs-Dsc_0125 (884×679) — copyright © by Joanna Boisse
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Deutzia gracilis (żylistek wysmukły)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.06.2015, Łódzki Ogród Botaniczny
copyright © by Joanna Boisse