znalezisko 20130512.1.jkr - Veronica agrestis (przetacznik rolny) · okol.Olkusza · (leg. det. Jerzy Kruk)
jkr-2013-DSCN1670c
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
jkr-2013-DSCN1672c
Veronica agrestis (przetacznik rolny)
jkr-2013-PICT0010c_2
Veronica agrestis (przetacznik rolny)