fot. j-Pedicularis-sylvatica-VI.10.5 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pedicularis sylvatica (gnidosz rozesłany)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy, Feldberg · copyright © by Jarosław Makowski