fot. j-Trifolium_resupinatum_L._var._majus_VIII.10.9 (499×866) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trifolium resupinatum var. majus (koniczyna skręcona większa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Sigmaringen Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski