fot. jmak-Alnus-viridis-II.08.7 (880×256) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alnus viridis (olsza zielona)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. bot.
copyright © by Jarosław Makowski