fot. jmak-Baptisia_australis_IX.12.1 (1824×1384) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Baptisia australis (baptysja błękitna)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2012
copyright © by Jarosław Makowski

« Baptisia australis (baptysja błękitna)