fot. jmak-Centranthus-ruber-V.09.1 (504×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Centranthus ruber (ostrogowiec czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski