fot. jmak-Cornus_officinalis_X.12.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cornus officinalis (dereń japoński)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski