fot. jmak-Coronilla_emerus_IV.12.7 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hippocrepis emerus

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski