fot. jmak-Deutzia_gracilis_2019.5.1 (635×456) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Deutzia gracilis (żylistek wysmukły)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2019
copyright © by Jarosław Makowski