fot. jmak-Dziki-bez-hebd — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sambucus ebulus

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski