fot. jmak-Galega-officinalis-L.VIII.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galega officinalis

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

okolice Tybinga, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski