fot. jmak-Morus_alba_VI.12.8 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Morus alba (morwa biała)

on This page when logged in
you will see 6.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski

« Morus alba (morwa biała)