fot. jmak-Solanum_citrullifolium_IX.12.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Solanum citrullifolium

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski