fot. Alangium.platanifolium.v.macrophyllum.Wr6805 (694×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alangium platanifolium (alangium platanolistne)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.10.2011
copyright © by Jacek Soboń