fot. alternantera_Altennanthera.ficoidea.Versicolor.Wr3774 (884×646) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Versicolor
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alternanthera ficoidea (alternantera powabna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.09.2010
copyright © by Jacek Soboń