fot. azalia.Schlippen_Rhododendron.schlippenbachii.Liberec.7617 (884×770) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhododendron schlippenbachii (azalia Schlippenbacha)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2007
copyright © by Jacek Soboń