fot. azalia_Rhododendron.Golden.Eagle.Woj6674_v2 (727×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhododendron ‘Golden Eagle’ (azalia 'Golden Eagle')

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.05.2010
copyright © by Jacek Soboń