fot. azalia_Rhododendron.Tunis.9712 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rhododendron ‘Tunis’ (azalia 'Tunis')

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.05.2008 copyright © by Jacek Soboń