fot. cylindropuncja.Whipple.a_Cylindropuntia.whipplei.Wr0361 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cylindropuntia whipplei

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010 copyright © by Jacek Soboń