fot. czartawa.posrednia_Circaea.intermedia._129a_.0020 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Circaea intermedia

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Góry Kaczawskie, okolice Wlenia · copyright © by Jacek Soboń