fot. guzikowiec.zachodni_Cephalanthus.occidentalis.Wr3548_v2 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cephalanthus occidentalis (guzikowiec zachodni)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń