fot. heptakodium.jasminowate_Heptacodium.miconioides.Wr3459 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Heptacodium miconioides (heptakodium chińskie)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń