fot. js-20040415-5493 (832×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Yellow Queen
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sedum acre ‘Yellow Queen’ (rozchodnik ostry ‘Yellow Queen’)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.04.2004, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń