fot. js-20070408-5886 (539×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ribes sanguineum (porzeczka krwista)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.04.2007
copyright © by Jacek Soboń