fot. js-20070409-5808 (980×338) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nyssa sylvatica (błotnia leśna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.05.2009
copyright © by Jacek Soboń