fot. js-20070503-8234 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Fothergilla gardenii (fotegilla Gardena)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń