fot. js-20080519-8538 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Myrica gale (woskownica europejska)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2008 copyright © by Jacek Soboń