fot. js-20080526-9275 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carpinus cordata (grab sercowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.05.2008, Arboretum w Kórniku · copyright © by Jacek Soboń