fot. js-20090509-0204 (592×666) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Eisbär
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Helianthemum ×hybridum (posłonek ogrodowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.05.2009
copyright © by Jacek Soboń