fot. js-20090509-0206 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helianthemum ×hybridum (posłonek ogrodowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Fire Flame
09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń