fot. js-20090815-7595 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Coriaria japonica

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.08.2009 copyright © by Jacek Soboń