fot. js-porzeczka.zlota.PICT0110 (719×480) — copyright © by Jacek Soboń
liście na pędzie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ribes aureum

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.06.2005, Okolice Wlenia. Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń