fot. js-porzeczka.zlota.PICT8737 (634×536) — copyright © by Jacek Soboń
pąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ribes aureum

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.12.2005, Góry Kaczawskie, okolice Wlenia
copyright © by Jacek Soboń