fot. kleome.ciernista_Cleome.spinosa.Wr3538 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cleome hassleriana (kleome kolczasta)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń