fot. kobea.pnaca_Cobeaea.scandens.Alba.Wr3103 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cobaea scandens (kobea pnąca)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Alba
13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń