fot. kobea.pnaca_Cobeaea.scandens.Alba.Wr3107 (826×866) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cobaea scandens (kobea pnąca)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Alba; 13.09.2010
copyright © by Jacek Soboń