fot. olsza.zielona_Alnus.viridis.6048 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus viridis (olsza zielona)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.05.2010, Bieszczady · copyright © by Jacek Soboń