fot. poslonak_Helianthemum.x.hybridum.Gelber.Findling.Woj6646 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helianthemum ×hybridum (posłonek ogrodowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Gelber Findling
29.05.2010 copyright © by Jacek Soboń