fot. wodnik.wzniesiony_Holoragis.erecta.Wr9603 (884×733) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Haloragis erecta

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń