fot. zylistek.wysmukly_Deutzia.grailis.Variegata.Woj2142 (884×809) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Variegata
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Deutzia gracilis (żylistek wysmukły)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.08.2010
copyright © by Jacek Soboń