fot. kb-Centaurium_erythraea-200507152UNIEJOW — copyright © by Kamila i Bogusław Binkiewicz
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Centaurium erythraea (centuria pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Kamila i Bogusław Binkiewicz