fot. kkcz-IMG_4056 (633×469) — copyright © by Konrad Kaczmarek
/roślina na przedwiośniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lagotis stolonifera

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.03.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek